نظرسنجی

اولیای گرامی مهدکودک و پیش دبستانی تمام الکترونیک جاویدان:

با توجه به اینکه سال تحصیلی ۱۳۹۹ _ ۱۴۰۰ رو به اتمام است به منظور ارتقاء سطحی کیفی در امر آموزش ، پرورش و ارائه خدمات خواهشمندست فرم ذیل را با دقت تکمیل نموده و در صندوق انتقادات و پیشنهادات مهدکودک بیاندازید. همینطور میتوانید نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را در سایت مهد جاویدان نیز ارسال نمایید.» با تکمیل این فرم در ارزشیابی تیم جاویدان و ارتقا یافتن کیفیت محیط آموزشی نوگلان عزیزتان بسیار مثمر ثمر خواهید بود « لطفا نظر خود را در مورد هر یک از افراد زیر در انجام وظایف و نحوه برخورد بیان نمایید.

پیشاپیش از همکاری شما در ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود سطح کیفی « و ارتقا در روند آموزشی و پرورشی مهد جاویدان» کمال تشکر و قدردانی را داریم.

فرم نظر سنجی

فرم ارتباط با مدیران مهد