۱۲اردیبهشت روز معلم گرامی باد

عارفان علم عاشق میشوند

بهترین مردم معلم میشوند

عشق بادانش متمم میشود

هرکه عاشق شد معلم میشود

روز معلم بر معلمان و استادان بزرگوار مبارک

درباره نویسنده

مقالات مرتبط