? کودکان نوپا خیلی شبیه غارنشینان هستند!

 

? کودکان نوپا خیلی شبیه غارنشینان هستند!
? شاید از دید شما این تشبیه مضحک به نظر آید ولی کودکان مانند “غارنشینان” بی اراده و ناشکیبا هستند…!!
نوپایان فراموش می کنند بگویند:”لطفا” و یا “متشکرم”… آن ها هنوز برای این آداب و رسوم حاکم بر جامعه ارزشی قایل نیستند و حق هم با  آنهاست.
علی رغم این که خیلی خیلی از آن ها بزرگ تر و قوی تریم، اما نوپایان درست مثل شکارچیان غارنشینی که کارشان شکار فیل بود، شجاعانه ما را به مبارزه دعوت می کنند.
〰 نوپایان، درست مثل اجداد غارنشنین ما از نقاشی روی صورت، چسباندن پر لای موها، کشیدن شکل روی دیوار و در آوردن صدای طبل لذت می برند!

? نوپایان با معقول بودن و منطقی بودن مشکل دارند(حتی در یک روز خوب!) زیرا زبان، مغز، منطق و مرکز کنترل صبر در آن ها درست مثل انسان های اولیه بسیار رشد نیافته است.
? تشبیه کودکان نوپا به غارنشینان شاید کاملاً صحیح نباشد اما از این مفهوم می توانید مثل عینکی جادویی استفاده کنید و از طریق آن رفتارهای فرزندتان را به شیوه ای جدید و ژرف ملاحضه کنید!
? اینگونه صبر شما هم در برخورد با نوپایان افزایش می یابد.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط