?والدین کم تحسین گر

?والدین کم تحسین گر

بعنوان یک رویه رفتاری بسیاری از والدین ترجیح می دهند تا به رفتارهای منفی فرزندانشان بیشتر توجه کنند تا به رفتارهای مثبت.برای مثال دو کودکی که در اتاقی آرام نشسته و با تقسیم اسباب بازی های خود مشغول بازی می باشند کمتر جلب توجه می کنند،اما اگر ناگهان درگیری و سر و صدایی از آنها بلند شود،والدین ( یا حتی اطرافیان ) سریع و با عصبانیت به میدان آمده و با اشکال مختلف از جمله داد زدن درصدد آرام کردن آنها برمی آیند.فرزندان بخصوص در سنین پایین تر خواهان جلب توجه والدینشان می باشند،اما اگر بطریق مثبت موفق به این جلب توجه نشدند و فعالیت های خوبشان مورد تاکید قرار نگرفت با اتخاذ رویه ای برعکس مترصد بدست آوردن توجه می باشند.در همین حال برخی از پدر و مادرها هم از وابسته شدن فرزندشان به تایید و تشویق احساس،نگرانی دارند.گروهی از والدین به تایید و تحسین فررندشان عادت ندارند و انجام اینکار را مشکل می دانند.در حالیکه هرچه بیشتر اقدام به اینکار کنند،نتایج موثرتری به دنبال خواهد داشت.حتی بیم از وابسته شدن کودکان به تحسین نیز در مورد کودکانی صادق است که یا کمتر مورد توجه والدینشان قرار دارند،یا همیشه در کانون توجه قرار گرفته اند.درمورد کودکانی که در حد میانه به نسبت مورد توجه قرار گرفته اند،تحسین نه تنها مشکل آفرین نمی باشد،بلکه نتایج رضایت بخشی نیز بدنبال خواهد داشت.
پیوند میان “راهنمایی” همراه با “تحسین” بیشترین ثمر را دارد.ترکیب این دو بعنوان یک روش انضباطی،مکمل رضایت بخشی برای الگوی تربیتی والدین محسوی می شود.نکات زیر درمورد تحسین حائز اهمیت است.
?تا آنجا که ممکن است “رفتار مطلوب” مورد تحسین قرار گیرد نه خود فرد.
?بخصوص در دوران کودکی هر رفتار مطلوبی که مشاهده شد باید تحسین کرد.اینکار در شکل دادن رفتار مطلوب موثر است.
?هدف از تحسین،شکل دادن رفتارهای مطلوب است،رفتارهای خاص باید حتما مورد تحسین قرار گیرند.
?هر قدم که فرزندان در جهت رفتار مطلوب پیشرفت کنند،باید مورد تایید قرار گیرند.
?به منظور دریافت نتایج بهتر،باید تحسین ها را با نوع رفتار و سن و سال فرزندان هماهنگ کرد.
?بلافاصله پس از انجام کار مطلوب باید به تحسین اقدام کرد.
?پس از جا افتادن یک رفتار مطلوب باید کم کم از میزان تحسین کم کرد.
معمولا والدین به دلایل متعدد،کمتر به تحسین اقدام می کنند.از جمله نداشتن عادت رفتاری و ترس از وابسته شدن فرزندان به تحسین از جمله این عوامل است.در حالیکه بعنوان یک روش موثر تربیتی می توان با ترکیب راهنمایی و تحسین به نتایج ارزشمندی دست یافت.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط