کلاس هوش هیجانی

 

تخلیه خشم در کلاس هوش هیجانی 😍
نوگلان با بازی میخ و چکش قطعات چوبی را به تخته میخ میکنند و با ضربات محکم چکش هیجانات منفی خود را تخلیه مینمایند🌹

درباره نویسنده

مقالات مرتبط