کلاس هوش هیجانی

کلاس هوش هیجانی?:
تمرینات تمرکز و ریلکسیشن، همچنین تخلیه هیجانی در کنار سکوت ، آموزش صحیح گوش کردنِ با تمرکز به صداهای انتخابیِ اطراف و پیرامونِ ما برای کودکان عزیزِ جاویدان امروز در کلاس هوش هیجانی انجام شد، با توجه به گروه های سنی متد های متناسبی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شد که بسیار کاربردی و مفید واقع شد?

درباره نویسنده

مقالات مرتبط