کلاس مهارت های زندگی در مهد و پیش دبستانی جاویدان (خرید نوگلان از بازارچه سنتی پیرسرا)