کلاس آموزشی اطلاعات پزشکی و پیشگیری از بیماریها و اختلالات در مهد جاویدان