کلاس آموزشی اطلاعات پزشکی و پیشگیری از بیماریها و اختلالات در مهد جاویدان

کلاس آموزشی اطلاعات پزشکی و پیشگیری از بیماریها و اختلالات  با حضور سرکار خانم دکتر پورمحسن برای اولیا ، در تاریخ ۲۳ ،۲۴ و۲۵ دی ماه در مهد جاویدان برگزار گردید. از اولیا گرامی که با حضور خود، ما را در امر بهداشت و تربیت فرزندانشان یاری می کنند، کمال تشکر و قدردانی را داریم  .

 

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û±Û³_Û±Û¸Û²Û·Û° Û°

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û±Û³_Û±Û¸Û²Û·Û° Û¹

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û±Ûµ_Û±Û¸Û²ÛµÛµ Û¶

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û±Ûµ_Û±Û¸Û²ÛµÛ´ Ûµ

درباره نویسنده

مقالات مرتبط