کارگاه خلاقیت با چوب

کلاسمون با روزایه دیگه فرق میکرد فرقش این بود که ما برای ساخته کلبه ی چوبیمون تو کلبه ی چوبی بودیم و چقدر این برای نوگلان باهوشم هیجان انگیز بود ???
نجارهای کوچک شروع کردن به کامل کردن کلبه های چوبی رنگ زدن، حصار زدن و نوگلای جدید کلاسمونم شروع کردن به درست کردن یک اتاق خواب… ?
نوگلانه دوست داشتنی برای اتاق خواب هایشان شروع کردن به ساخت تخت و میز و صندلی…
و حالا تکمیل کردن قسمت هایی از کلبه چوبی های زیبا به سلیقه نوگلان باهوشم ?❤️ و تکمیل قسمت هایی از اتاق خواب زیبای ساخته شده به دست نجارهای کوچک ❤️

درباره نویسنده

مقالات مرتبط