چیستان های کودکانه

 معماهای کودکانه,سرگرمی کودکان

چیستان های کودکانه

 

مجموعه ای از چیستان های کودکانه برای سرگرمی و پرورش ذهن کودکان

 

چیستان ۱: آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

چیستان ۲:  اون چیه که در رشت ، اوله در ورامین، دومه و در تهران سومه؟

 چیستان ۳: آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟

 چیستان ۴: اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

 چیستان ۵: آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

چیستان ۶:  اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟

 چیستان ۷: آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟

چیستان ۸: آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟
 

چیستان های کودکانه,چیستان,چیستان برای کودکان

 

پاسخ ۱: سوزن

پاسخ ۲: حرف ” ر”

پاسخ ۳: چراغ راهنمایی و رانندگی

پاسخ ۴: حرف ” ش “

پاسخ ۵: قارچ

پاسخ ۶: موج

پاسخ ۷:  مار

پاسخ ۸: سایه

درباره نویسنده

مقالات مرتبط