پرخاشگری کودک

پرخاشگری کودکان

روش هایی برای جلوگیری از پرخاشگری کودک:

 1. محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطلاع کودک برسانید.
 2. به هیچ عنوان از تنبیه بدنی استفاده نکنید چون این خود نوعی الگوی پرخاشگری برای کودک به حساب می آید و کودک این کار را در آینده تکرار می کند.
 3. مدل های پرخاشگری را به حداقل برسانید، برای این منظور می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
  • ساعاتی را که کودک فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی می بیند را محدود کنید.
  • اگر فیلمی دیدید که در آن پرخاشگری بود، برای کودک آن صحنه را تفسیر کنید.
  • همکاری،مسئولیت و پیگیری مسائل مورد علاقه را با دادن مسئولیت به کودکان تشویق کنید.
 4. همدلی را افزایش دهید،آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید افزایش دهید(نوعی بیدارسازی وجدان در کودکان)
 5. کوچکترین رفتار مغایر با رفتار پرخاشگرانه را با جایزه یا در آغوش گرفتن کودک به نوعی تقوبت کنید.
 6. در دعوایی که بین کودک شما و شخص دیگری یا کودک دیگر شده،سعی کنید به جای توجه به کودک خود که پرخاشگری کرده ،به کودکی که پرخاش شده توجه کنید.
 7. فرصت تخلیه هیجان و بازی های هیجانی را برای کودک خود فراهم کنید.
 8. همکاری،مسئولیت و کارگروهی با کودکان دیگر را در او تقویت کنید.
 9. برای مهار رفتارهای کودکان تا حدودی فنون محروم سازی ممکن است مفید واقع شود برای مثال کار ناشایست کودک مساوی با نرفتن به پارک.
 10. رفتارهای پسندیده را برای کودک تشریح کنید و پاداش انجام آن رفتارها و کیفر انجام ندادن آن رفتارها را کاملا بیان کنید.
 11. به کودک خود بفهمانید با هر رفتار خشونت آمیز از شما دور می شود.

     اگر مایلید پیام عشق را بشنویم ، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم . . .

               ساناز یحیی زاده
               کارشناس ارشد روانشناسی مهدکودک تمام الکترونیک جاویدان

 

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط