پازل

می توانید از پازل ها برای سرگرمی بچه ها استفاده کنید و حتی بهتر از آن خودتان این پازل ها را بسازدی. مثلا از کودک بخواهید طرحی را بر روی مقوا بکشد سپس آن را بخش بندی کرده و برش بزنید. یا عکس هایتان را بر روی یک برد یه کاغذ ضخیم پرینت کنید و برش بزنید. نمونه این نوع پازل ها را می توانید رد تصاویر زیر مشاهده فرمایید.

پازل دست ساز

پازل دست ساز

درباره نویسنده

مقالات مرتبط