وقتی کودک نقاشی می کشد،دائما از او نپرسید: چی کشیدی؟

000f67a4ba9856173d29ecc2a2261dfc

وقتی کودک نقاشی می کشد،دائما از او نپرسید: چی کشیدی؟
? نقاشی و رنگ بازی، فعالیتی برای تمرین مهارت های دست ورزی کودک و هماهنگی چشم و دست اوست. این بازی خلاقیت کودک را پرورش داده و به او اجازه خیال پردازی می دهد.

? گاهی کودک فقط دوست دارد رنگ را بر روی کاغذ بکشید و اثر آن را ببیند .

? گاهی ممکن است بخواهد هیجانات و اخساساتش را در قابل رنگ های مختلف نشان دهد.

? گاهی کودک فقط می خواهد جرات و جسارتش را با حرکت محکم قلمو بر روی کاغذ نشان دهد.

? کودک از نقاشی کردن لذت می برد نه از نتیجه نقاشی اش. این لذت را با پرسیدن سوال «چی کشیدی» از او نگیریم.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط