هدیه به نوگلان عزیز جاویدان به مناسبت روز سپندارمذگان

هدیه به نوگلان عزیز جاویدان به مناسبت روز سپندارمذگان

(عشق ایرانی مبارک)

و نقاشی های زیبای نوگلان با موضوع عشق های زندگی نوگلان

photo_2017-02-26_11-45-37

photo_2017-02-26_11-45-44

درباره نویسنده

مقالات مرتبط