نمایش رایگان بازیافت و زندگی سبز

مهد تمام الکترونیک جاویدان به منظور حفاظت از محیط زیست و همراهی با مدیریت شهری به منظور کاهش زباله در سطح شهر، و همچنین لزوم و اهمیت آموزش به کودکانمان در این خصوص، نمایش رایگان با عنوان بازیافت و زندگی سبز ، در روز یکشنبه مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۸ در محل مهدکودک برگزار گردید.

 

DSC_2635

DSC_2636

DSC_2634

DSC_2631

DSC_2630

DSC_2608

DSC_2612

DSC_2606

DSC_2607

 

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط