نتیجه آزمون روانشناسی تربیتی مربیان مهد تمام الکترونیک جاویدان در فصل زمستان

ضمن برگزاری ،دوره آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی کودک برای مربیان مهد تمام الکترونیک جاویدان در فصل زمستان با عناوین حسادت در کودکان،کمرویی و گوشه گیری کودکان ، دزدی و دروغگویی کودکان ، نتیجه آزمون این دوره آموزشی به شرح زیر می باشد:

مونا یوسف زاده

مونا یوسف زاده (مربی پیش دبستان نوبت عصر) با امتیاز ۱۰۰

مهتاب یوسف زاده

مهتاب یوسف زاده (مربی پیش دبستان نوبت صبح) با امتیاز ۹۳/۳

فریبا نوروزی

فریبا نوروزی (مربی نوباوه۲ نوبت صبح) با امتیاز۱۰۰

الهه محوعلی

الهه محو علی همتی (مربی نوباوه۱ نوبت عصر) با امتیاز۱۰۰

فریده نصراللهی

فریده نصراللهی (مربی شیرخوار نوبت صبح) با امتیاز۱۰۰

مریم یوسف زاده

مریم یوسف زاده (مربی نوباوه۲ نوبت عصر) با امتیاز۹۶/۶

ماریا حمدوی

ماریا صابر (کمک مربی نوبت صبح) با امتیاز ۹۳/۳

سمیرا علیپور

سمیرا علیپور (مربی نوپا نوبت صبح) با امتیاز ۹۰

مینا احمدی

مینا احمدی (مربی نوپا عصر) با امتیاز ۸۵   مرجان رهنمای     مرجان رهنما (مربی نوباوه۱ نوبت صبح) با امتیاز ۱۰۰فرشته خانزاده

فرشته خانزاده (کمک مربی نوبت عصر) با امتیاز ۸۰

درباره نویسنده

مقالات مرتبط