معاینه چشم کوچولوها نوبت عصر با حضور اپتومتریست

در روز شنبه مورخ ۹۳٫۰۹٫۲۹  معاینه چشم کوچولوهای نوبت عصر با حضور اپتومتریست در مهد تمام الکترونیک جاویدان انجام شد.

IMG_Û²Û°Û±Û´Û±Û²Û²Û°_Û±ÛµÛ³Û²Ûµ Û°

درباره نویسنده

مقالات مرتبط