معاینه دندانپزشکی در مجتمع لبخند

DSC08304a

DSC08308a

DSC08307a

DSC08239a

DSC08245a

DSC08249a

DSC08247a

DSC08246a

DSC08259a

DSC08260a

DSC08262a

DSC08264a

DSC08267a

DSC08268a

DSC08257a

DSC08256a

DSC08251a

کوچولو ها در اتاق بازی بعد از معاینات دندانپزشکی:

 

DSC08270a

DSC08272a

DSC08273a

DSC08274a

DSC08281a

DSC08283a

DSC08288a

DSC08302a

DSC08301a

DSC08241a

DSC08301a

DSC08240a

DSC08306

درباره نویسنده

مقالات مرتبط