مطالعه در کودکان

⭕️برای ایجاد علاقه به مطالعه در کودکان از همان دوران کودکی، کتاب های رنگارنگ و با موضوعاتی که به دنیای کودک نزدیک است تهیه و در هنگام کتاب خوانی داستان را با سرو صدا و حرکات نمایش اجرا کنید.

⭐️ایجاد سرو صدا و انجام حرکات نمایشی ، کودک را به موضوع داستان جذب کرده بنابراین به صداهای خنده دارو رفتارهای جالب توجه نشان خواهد داد.

برای تقویت و رشد ذهنی کودک ، بهتر است در هنگام کتاب خوانی و بازی با او ، سوالاتی از داستان مطرح شده بپرسید و به کودک فرصت پاسخ گویی دهید.

?طرح سوال در هنگام کتاب خوانی به صورت بازی گونه ، موجب می شود تا کودک با دقت بیشتری بازی را ادامه دهد و تفکر و تلاش او برای پاسخ دادن ، زمینه رشد فکری او را اغاز و استعدادهای او را تقویت می کند.

?تحسین را با علاقه، بی قید و شرط انجام دهید

در مواردی که کودک فقط هنگام تحسین شدن مورد توجه والدینش قرار می‌گیرد بتدریج نسبت به آن احساس نیاز می‌کند. برخی از والدین نگرانند مبادا کودکشان فقط هنگامی که مورد توجه قرار می‌گیرد و تشویق می‌‌شوند، خوب رفتار کنند.

برای رفع این مشکل، بهترین کار این است که پس از جا افتادن یک رفتار جدید رفته رفته از میزان تعریف و تمجید بکاهیم و آن را به طور موردی انجام دهیم. زیرا هر وقت کودک عملی شایسته انجام می‌دهد، والدینش برای تشویق کردن او حضور ندارند.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط