لباس محلی

لباس محلی دیلمانی : (بلوز – دامن – جلیقه و روسری و کلاه )

لباس قاسم آبادی: (بلوز – دامن – جلیقه – روسری و سربند)

لباس محلی فانتزی پسرانه: (بلوزساتن – شلوار – جلیقه – کلاه – شلوار)

لباس محلی پسرانه : (پیراهن سفید – شلوار – کمربند – جلیقه -کلاه – کمربند )

لباس قاجار پسرانه: (کت – شلوار – کلاه)

لباس قاجار دخترانه: (کت – دامن – شلوار – روسری)

درباره نویسنده

مقالات مرتبط