لباس محلی

لباس محلی دیلمانی : (بلوز – دامن – جلیقه و روسری )

 

لباس قاسم آبادی: (بلوز – دامن – جلیقه – روسری و سربند)

 

لباس محلی فانتزی پسرانه: (بلوز – شلوار – جلیقه – کلاه – کمربند)

لباس محلی پسرانه : (پیراهن سفید – شلوار – کمربند – جلیقه -کلاه )

لباس قاجار پسرانه: (کت – شلوار – کلاه)

لباس قاجار دخترانه: (کت – دامن – شلوار – روسری)

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط