کارگاه خنده در کلاس هوش هیجانی???

کارگاه خنده در کلاس هوش هیجانی???
امروز در کلاس هوش هیجانی نوگلان ما تمرین شاد بودن و خندیدن را انجام دادند، تفاوت خندیدن و مسخره کردن را آموختند و با هم به نقاشی های خنده داری که کشیده بودند کلی خندیدند??.?????

درباره نویسنده

مقالات مرتبط