عدم سازگاری کودک

?عدم سازگاری کودک با کودکان دیگر:

?امروزه به دلیل تک فرزندی و کم جمعیت بودن خانواده و توجه بیش از حد به فرزند،عدم سازگاری کودکان با یکدیگر بسیار دیده می شود و چون در محیط خانه کودک به راحتی به خواسته هایش می رسد و انتظار دارد در بیرون از منزل،مهدکودک،مدرسه هم همانگونه که در خانه با آنها رفتار می شود،رفتار شود و با خواسته هایشان مخالفت نشود بخصوص سر وسایل بازی غالبا غیرمنطقی برخورد کرده و فکر می کند همه چیز باید در اختیار او باشد.این شیوه های تربیتی نادرست،ناسازگاری های بسیاری را در بین کودکان بوجود آورده و حتی این کودکان در بزرگسالی هم دچار مشکل شده و نمی توانند روابط اجتماعی خوب و گسترده ای داشته باشند.

?بسیاری از کودکان به دلیل عدم مهارت اجتماعی و یا الگوبرداری هایی نامناسب،شخصیتی مستبدانه و مخالف پیدا کرده و همیشه می خواهند عقاید خود را به دیگران القاء نمایند بنابراین باید با وارد کردن آنها در جمع و گروه و دادن مسئولیت های مختلف حس قانونمندی و مسئولیت پذیری و همرنگی با جمع را به او آموزش داد.
?گاهی اوقات کودک خشونت خود را به مدرسه،مهدکودک و بین همسالان نشان می دهد که به این عمل جا به جایی می گویند.یعنی به دلیل تشنجات و دعواهایی که در خانه وجود دارد و کودک نمی تواند ناراحتی خود را از وضع موجود در خانه نشان دهد این حالت را در جای دیگر و به شکل خشونت و ناسازگاری نشان می دهد.
?اگر در بازی دعوا می کنند آنها را جدا کرده و علت را با آرامش از آنها بپرسید،اگر عصبانی می باشند از آنها بخواهید نشسته،آرام شده و یا شروع به شمارش کنند تا آرام شوند و نفس های عمیق بکشند و اگر بر سر نوبت دعوا شده خودتان بازی را نوبتی کنید و در صورت رعایت نوبت تشویق نمایید و در غیر اینصورت مانع ادامه بازی آنها شوید.
?گاهی اوقات کودکان در جمع های کوچک مثلا دو نفره راحت تر از جمع بزرگتر بازی می کنند در این صورت تا وقتی که آمادگی پیدا نکرده بگذارید فقط در گروه کوچکتر بازی کند.
?چنانچه تحسین و تشویق موثر نبود از تدابیر منفی استفاده کنید مثلا اگر سر تماشای تلویزیون دعوا می کنند باقی روز آنها را از نگاه کردن تلویزیون محروم کنید.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط