شما باید در رابطه با فرزندتان،خودتان را کنترل کنید…

❗️شما باید در رابطه با فرزندتان،خودتان را کنترل کنید… این مساله جایگاه شما را در خانواده ارتقاء می دهد و موجب افزایش سلطه و نفوذ شما می شود.

? آرامش شما باعث میشود تا به عنوان یک منبع الهام بخش در دسترس فرزندتان باشید و این موضوع اعتماد و احترامی عمیق بین شما و او ایجاد میکند.

?? در واقع مهم ترین عامل رشد فرزندتان،تداوم و استمرار رشد شما به عنوان یک والد است.

? بر گرفته از کتاب “تربیت بدون فریاد”

درباره نویسنده

مقالات مرتبط