شعر فارسی ماه مهر و آبان و آذر

ba1833

شعر ماه مهر
پاییز

پاییز چه رنگارنگه با میوه هاش قشنگه
صدای باد و بارون شرشر شاد ناودون
خش خش زیبای برگ بارش نقل و تگرگ
وای که چه دیدن داره میوه ها چیدن داره
پاییز که آغاز می شه مدرسه ها باز می شه

شعر ماه مهر ۲

ایام هفته

شنبه شروع هفته روز تلاش و کاره
یکشنبه و دوشنبه هرکسی کاری داره
سه سه سه سه شنبه روز میون هفته
وقتی که چهارشنبه شد روز سه شنبه رفته
چه خوبه پنج شنبه ها دوستش دارند بچه ها
شباشو زود می خوابند به انتظار فردا
وقتی رسید به جمعه هفته دیگه تمومه
جمعه روز تعطیله اینو هر کسی خوب می دونه

شعر ماه آبان

پروانه

پروانه ی رنگ رنگ زیبا باز آمده ای به خانه ی ما{۲}
در گوشه ی پنجره نشینی تا باغ قشنگ را ببینی{۲}
مهمان قشنگ رنگ رنگم همبازی کوچک قشنگم
امروز که غنچه های زیبا {لبخند زند به صورت ما}{۲}
من می کنم این دریچه را باز پروانه ی من در آی به پرواز

شعر ماه آبان ۲

مادر بزرگ،پدر بزرگ

مادر بزرگ مهربون،پدر بزرگ خوش زبون
الهی سایه تون باشه،همیشه روی سرمون
ما دوستتون داریم زیاد،از اینجا تا به آسمون
پشت و پناهتون باشه ،خدای خوب و مهربون
(کاشکی که صد ساله شین،نه صد و بیست ساله شین
نه صد و بیست سال کمه،همیشه زنده باشین)
شیرین شیرین حرفاتون
به دل می شینه حرفاتون
حرف بزنید برای ما چه دلنشین حرفاتون
برف اومده رو موهاتون
چین چین پیشونیتون
وای که چه خوب و خوشکلین،تو عکسای جوونیتون
(کاشکی که صد ساله شین،نه صد و بیست ساله شین
نه صد و بیست سال کمه،همیشه زنده باشین)

شعر ماه آذر

کتاب

من یار مهربانم/دانا و خوش بیانم
گویم سخن فراوان / با آنکه بی زبانم
پندت دهم فراوان/ من یار پند دانم
من دوستی هنرمند/ با سود و بی زیانم
از من مشو غافل/ من یار مهربانم

شعر ماه آذر ۲

ای ایران

زیبا زیبا زیبایی ای ایران
میهن خوب مایی ای ایران
هم کوه و جنگل داری هم دریا
هم باغ و بستان داری هم صحرا
من یک دنیا خاکت را دوست دارم
من این خاک پاکت را دوست دارم
هرجای تو قشنگ است سرتاسر
تو مهربان با مایی چون مادر

ba1833

درباره نویسنده

مقالات مرتبط