روز پدر در مهد جاویدان

صدها شاخه گل تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید “روز پدر مبارک”

IMG-20150505-WA0016

IMG-20150505-WA0017

IMG-20150505-WA0015  IMG-20150505-WA0014

IMG-20150505-WA0013

IMG-20150505-WA0012

IMG-20150505-WA0010

درباره نویسنده

مقالات مرتبط