روز معلم گرامی باد

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .

درباره نویسنده

مقالات مرتبط