روانشناسی(مهارتهای کنترل خشم،بازی کشمکش،هوش هیجانی)

کلاس آموزش کنترل خشم با تکنیک بادکنک عصبانی:

در این بازی، ترکاندن بادکنک ها کودک را قادر می کند خشم خود را ببیند، بشنود و احساس کند. بنابراین به او فرصت داده می شود که خشم خود را لمس کرده و آن را بیان کند.

این روش بیان مستقیم خشم است و به کودک کمک می کند بفهمد چگونه خشم در درون او می تواند انباشته و سپس منفجر شود و به او یا دیگران آسیب برساند.چگونه او می تواند خشم را به آرامی و با احساس امنیت و آرامش تخلیه کند.

moshaver2 001

داستان خوانی:

خواندن داستان هایی جهت افزایش هوش هیجانی در کودکان توسط قصه های مرتبط با مضمون هایی متناسب با سن کودک

 

moshavere 005

بازی کشمکش

moshavere 001

درباره نویسنده

مقالات مرتبط