جلسه یازدهم آواورزی??

جلسه یازدهم آواورزی??
در این جلسه داستانکی دیگر از کتاب آواورزی خواندیم.در این داستانک سیبیلک و بچه گربه ها با صدای هل هله و لی لی که در مراسم عروسی شنیده میشود، آشنا شدند.بعد ازشون خواستم که خودشون هم این آواهارو با دهان و زبان خود ایجاد کنند و در ادامه درباره اینکه این نوع شادمانی در جنوب کشور بیشتر در عروسیها دیده میشود صحبت کردیم.?

با توجه به اینکه در این کلاس سعی میکنم که هر جلسه وسیله ای دست ساز و ساده برای ایجاد آوا بیارم ،دراین جلسه با یک لوله خودکار و کاغذ یک سوت درست کردیم.هدف از این آموزش آشنایی کودکان با سازهای خودساز و نحوه کاره آنها و تفاوتشون با هم میباشد.علاوه بر این در این جلسه درباره اینکه برای ایجاد صدا در فلوت یا نی باید به بیرون بازدم داشت و به نوعی به بیرون فوت کرد و در سوت ما باید دم یا به درون نفس کشید صحبت کردیم و از کوکان خواستم که این دم و بازدم را تمرین کنند.??

در ادامه کلاس با بچه ها یک ترانه جنبشی (عمو بستنی فروش)خواندیم و ازشون خواستم که حرکت نمایشی این ترانه رو با شنیدن کلمات بستنی ،بزرگ،کوچک،خامه……نشون بدن.

پس از این فعالیت ،ساده ترین راه آموزش ریتم یا چرخه آوا آوردن دو در کنار یک است زیرا یک به تنهایی هیچ گاه ریتم نمیسازد.به همین منظور به زبان آوردن ترانه دو سیب یک گلابی چرخه آوایی است که بیان تصویری ریتم را به زبان و آواها پیوند می زند.برای دلنشین کردن این فعالیت از بچه ها خواستم تا دوتا دوتا رو به روی هم قرار بگیرند و با زدن ریتم دو در کنار یک بوسیله دستاشون بیشتر این آموزشو درک کنند.??

در ادامه با تصور سه خانه روی زمین یک خانه در پایین دو خانه در بالا از کودک خواستم که با قدم روی این خانه ها و تکرار سروده ی این خونه یک گام است ….. تا میزان و اندازه وزن در آهنگ یا بلندی و کوتاهی را بشناسند.

بازم عین همیشه یه عالمه بازیم کردیم که فقط میتونم یه ذره از شادیمونو نشون بدم…جاتون خالی …????

photo_2017-01-28_14-40-36

photo_2017-01-28_14-40-44

photo_2017-01-28_14-41-01

photo_2017-01-28_14-41-04

photo_2017-01-28_14-41-20

photo_2017-01-28_14-41-23

photo_2017-01-28_14-41-38

photo_2017-01-28_14-41-42

photo_2017-01-28_14-41-46

photo_2017-01-28_14-42-06

photo_2017-01-28_14-42-22

photo_2017-01-28_14-42-25

درباره نویسنده

مقالات مرتبط