جلسه نهم آواورزی??

جلسه نهم آواورزی??
کلاسمونو با خواندن داستانک اول از بخش پنجم شروع کردیم..در این داستانک بچه ها با صدای ساز نی چوپان آشنا شدند…و زبان نی رو زبان دل چوپان و صحبت اون با بره ها و دشت و کوه و طبیعت شناختند.بعد از داستانک با بچه ها درباره سازهایی که میشناسند و صدای اونها حرف زدیم..من یک بطریه خالیه اب معدنی و یک لیوان با سر پوش بادکنک به کلاس آورده بودم و از بچه ها خواستم که صدای سازهای اختراعی من رو با سازهایی که شنیدن مقایسه کنند .حتی صدای بطری خالی با بطریه پر اب رو مقایسه کردیم.در ادامه از اونا خواستم که آواهایی که میشناسیم رو با درنگ یا بی درنگ (فاصله)بیان کنند.درنگ از ویژگی آواست.درنگ کارکرد زمانی و آهنگی دارد و کودکان را با ارزشهای زمانی و خاموشی میان آواها پس از هر بخش آوا آشنا میکند..پس از اون از کودکان خواستم که بینی خود را با انگشتاشون بگیرند و با دهان خود آواهایی رو تکرار کنند.هدف از این کار شناخت دگرگونی ساده با ایجاد تغییرات ساده در آواست و بعد در ادامه ی همین فعالیت و با داشتن همین هدف از کودکان خواستم که با لبهای خود به صورت خاموش به گفتن آواها بپردازند .البته این فعالیت هدف دیگه ای هم داره و اون افزایش دقت کودکان در بخش شنیداری میباشد.در این جلسه هم کلی بازی کردیم..از گردو شکستم به خواسته ی خود بچه ها تا بطری بازی…

photo_2017-01-14_11-46-35

photo_2017-01-14_11-46-40

photo_2017-01-14_11-46-47

photo_2017-01-14_11-46-49

photo_2017-01-14_11-46-52

photo_2017-01-14_11-46-54

photo_2017-01-14_11-46-57

photo_2017-01-14_11-46-59

photo_2017-01-14_11-47-02

photo_2017-01-14_11-47-05

در آخر از مدیر عزیزمون و شما اولیای عزیز به خاطر اعتماد به کلاس آواورزی و دادن این همه حس خوب به من و بچه ها ،متشکرم.?????

درباره نویسنده

مقالات مرتبط