جلسه شانزدهم آواورزی ?

در این جلسه بعد تعطیلات نوروز،خلاقیته داستان پردازیمون گل کردو سیبیلکو بچه گربه هارو توی تعطیلات عید به عیددیدنیو بعدم رفتن طبیعت در روز سیزده بدر فرستادیم.?توی این داستان توجه بچه ها رو به صداهایی که در بین راه عید دیدنی و توی خونه ی میزبان شنیده میشه جلب کردم و از بچه ها خواستم صداهایی که شنیدن رو بیان کنند..صداهایی مثل صدای ماشین ،موتور ،بوق،پرنده ها و… در بیرون منزل و صداهایی مثل صدای حرف زدن،جابه جا کرد ظرفها ،صدای خوردن و..در داخل منزل،از جمله صداهایی بود که بچه ها شنیده بودند.هدف از این فعالیت تشخیص تفاوت در نوع و میزان بلندی و کمی صداهای خارج و داخل منزل میبود .

در ادامه از بچه ها خواستم که به صدای بچه های دیگه که در پشت در ایستادن توجه کرده و تشخیص بدهند که کدوم صدا مربوط به چه کسیه.هدف از این فعالیت توجه کودکان به صدای آشنا و آواهای نا آشناست و اینکه به چه صدایی آوای آشنا و نا آشنا میگوییم..??

بعد از این فعالیت با بچه ها بازیه الکم دلکم وبازی  تشخیص صدای آشنا از بچه های داخل کلاس کردیم…البته در ادامه بازیهای دیگه ای هم کردیم…چون انگاری یه بازی کلید بازیهای دیگه است…?

در آخر کلاس یه ابتکار زدیمو درباره آوای اول اسم بچه ها به انگلیسی صحبت کردیم…مثلا اس با صدای س مثل سینا و بعدم برای جذابیت و توجه بیشتر بچه ها اسم بچه هارو با حروف انگلیسی توسط برچسب روی دستاشون نوشتم.???
هدف از این فعالیت جلب توجه کودکان به تمام انچه که دارای صدا و آواست میباشد..این فعالیت کودکان را برای پذیرفتن و توجه آوای تمامیه حروف الفبای فارسی و انگلیسی آماده میکند..??
امیدوارم سال خوب و پر از آواهای خوش زندگی پیش رو داشته باشین?????

درباره نویسنده

مقالات مرتبط