جلسه سی و چهارم آواورزی ???

آواورزی ۲۷ شهریور ???

در این جلسه از بچه های عزیزم خواستم که خودشون برای ما از سیبیلک و بچه گربه ها قصه بگن..باورتون نمیشه که چه حس خوبی بهم دست داد وقتی داستانکهاشونو میشنیدم..هدف از این فعالیت افزایش قدرت تخیل وبالا بردن قدرت تکلم و فن بیان همزمان با بکارگیری قدرت تفکر در کودکان است???
تمرین در تغییر و جابه جایی واژه ها که تغییر در آهنگ و مفهوم کلمات ایجاد میکرد ،فعالیت بعدی بود که با عزیزانم انجام دادیم…در این فعالیت عزیزانم متوجه شدند که با تغییر واژه ها دریک کلمه مفهوم اون کلمه تغییر خواهد کرد.مثل ششمیر به جای شمشیر???
در ادامه ترانه نمایشی انجام دادیم .هدف از این فعالیت هماهنگی میان سخن و حرکت و زمان بندی جنبش و سخن در یک فضای آوایی و آمادگی بدن میباشد.
سپس هر کدام از عزیزانم یک اسم حیوان با صدای اون حیوان انتخاب کردند که با شنیدن اسم خودشون باید برای گرفتن توپ پرتاب شده توسط من یا دوستانشون اقدام میکردند.هدف از این فعالیت افزایش قدرت شنیداری و بالا بردن قدرت عکس العمل در کودکان میباشد…
بعد از این بازی،برای آموزش و تمرین صدای نازک ،کلفت ،بلند،کوتاه،تیز ،نرم و کشیده از یه سری ابزار و زبان و دهان خودمون استفاده کردیم?
ر آخر کلاسم کلی بازی کردیم..که لحظه های شادیو برای من و عزیزانم رقم زد..جای همتون خالی?❤️?
راستی پیشاپیش پاییز تون مبارک و مهرتون افزون و لحظه هاتون خوش آوا❤️?❤️???????

درباره نویسنده

مقالات مرتبط