جلسه سی و پنجم آواورزی ????

آواورزی ۱۷ مهر ۹۶??‍??????

در این جلسه کلاسمون با تمرینی از نفس کشیدن شروع شد…در این تمرین بچه ها دستهای خود را بالا برده و وقتی خم میشوند نفس خود را به بیرون میدهند.این تمرین برای نفس گیری در بازی و نمایش بسیار مهم است.در ادامه از اونها خواستم که همدیگر بغل کرده و سعی کنند راه بروند…این تمرینها باعث میشود که کودک در هنگام حرکت و جنبش بیشتر قادر به کشیدن نفس به صورت درست باشند…کودک با این تمارین به درکی از توانایی خود میرسد و میپذیرد که با بالا رفتن وزن و کند شدن تحرک به هر دلیلی، نفس کشیدن و استفاده از اندامهای بدن سخت تر میشود.?
در ادامه ی همین اهداف عزیزانم پای خود را روی پای یکدیگر گذاشته و سعی به راه رفتن میکردند…این تمارین علاوه بر داشتن اهداف ذکر شده در بالا باعث افزایش توانایی کودک در حرکت و بالا بردن تعادل کودک میشود..?
دست نقش مهمی در حرکت و جنبش و حتی بیان یک فرد دارد.در بعضی از کشورها مثل هند و ایتالیا ،مردم در هنگاهم صحبت کردن از دستان خود زیاد استفاده کرده و در واقع این امر سرعت حرف زدن اونها رو ناخوداگاه افزایش داده است.در این فعالیت از کودکان خواستم به دستان خود نگاه کند؟چقدر از دستانمون استفاده میکنیم؟چقدر از اونها کمک میگیریم؟حرکات تند و کند دست در هنگام صحبت کردن تمرینهایی بود که به عزیزانم دادم..بعد از تمرین اونها کاملا متوجه شده بودند که وقتی از دستانشون خیلی تند استفاده میکنند نمیتوانند سرعت بیان پایینی داشته باشند?
گاهی ما انسانها از دستان و انگشتان دست به خصوص انگشت اشاره استفاده های قابل فهمی میکنیم..مثل اشاره،تهدید،محبت و حتی علامت اجازه …کودکان بعد از آگاهی از این مسائل که شاید مکررا با اونها مواجه میشوند میخندیدند..طوری که انگار تازه فهمیدند چه خبره???
در آخر کلاسمون با توجه به اینکه تمام این فعالیتها و آموزشها غیر مستقیم خود نیز به دلیل داشتن تحرک و جنبش به گونه ای بازی برای کودک محسوب میشود اما باز از فرصتها برای☺️ شادی و لذت بیشتر ?عزیزانم استفاده کرده و بازیهای موردعلاقه و پیشنهادی اونها رو انجام دادیم?‍???‍??
با آرزوی لحظه های شاد و خوش برای شما عزیزان و همراهان پرجنبش???

درباره نویسنده

مقالات مرتبط