جلسه ارزشیابی سه ماهه نوآموزان مهدتمام الکترونیک جاویدان

روز شنبه مورخ ۹۳٫۱۰٫۰۶ جلسه اولیا با مربیان جهت بازدید از فعالیت های آموزشی سه ماهه پاییز و ارزشیابی نوآموزان و همچنین برنامه روانشناسی و آزمون های سنجش هوش در سه ماهه زمستان مهدتمام الکترونیک جاویدان ، برگزار گردید. از حضور گرم و توجه شما اولیا گرامی بر آموزش کودکانتان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

DSC_2525

DSC_2526

درباره نویسنده

مقالات مرتبط