جشن یلدای ۱۳۹۸


یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى
سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند

درباره نویسنده

مقالات مرتبط