“تمام بیماریهای انسان، از افکار او سرچشمه میگیرند”

تمام بیماریهای انسان، از افکار او سرچشمه میگیرند؛ یعنی افکار ما هستند که بیماریها را در وجودمان تولید میکنند:
?تیروئید:
وجود بغضی در گلو، که ترکیده نمیشود
?سرطان:
ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است
?ام اس:
به دلیل عصبانیت طولانی مدت و کینه ورزی است
?بیماری قند:
بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است
?سر درد:
به دلیل انتقاد از خود و دیگران است
?زکام:
بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است
?درد مفاصل:
به دلیل نیاز به محبت و آغوش گرم است
?فشار خون:
به خاطر مشکل عاطفی درازمدتی است که حل نشده باقی مانده
پس بیائید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشو دهیم:
دیگران را ببخشیم…
خودمان را ببخشیم…
بیشتر محبت کنیم…
کمتر گله و شکایت کنیم…
فراوانتر بخندیم و شاد باشیم…
و بدانیم افکار ما بسیار قدرتمند و اثرگذار هستند و تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارد…!

درباره نویسنده

مقالات مرتبط