یاوران کوچک بسیج و نماز

ترویج فرهنگ بسیج و نماز در مهد جاویدان ( هفته بسیج):

DSC_2330

DSC_2327

DSC_2333

DSC_2332

DSC_2331

DSC_2334

DSC_2336

DSC_2339

DSC_2338

DSC_2335

DSC_2340

DSC_2337

 

 

 

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط