ترس در کودکان قسمت دوم

رفتار با کودکان هنگام بروز ترس:
به احساس کودک احترام قائل شوید به خاطر ترسیدنش او را تحقیر نکنید و بدانید که بی توجهی به چیزهایی که او را می ترساند کمکی به حل مشکل نمی کند.
– از او بخواهید علت ترسش را بگوید و درباره آن با او صحبت کنید.
پیش از آن که کودک در موقعیت ترسناک قرار بگیرد، آمادگی های لازم را به او بدهید :
– اگر احتمال می دهید کودکتان از صدای رعد و برق بترسد، در یک روز طوفانی، او را لباس بپوشانید و به حیاط با روی بالکن ببرید و به او بگویید که حالا در آسمان برقی را خواهد دید و صدای بلندی را خواهد شنید و به این صورت با او بازی کنید .
اطفال در مقابل ترس‌های شدید، واکنش‌های متفاوتی نظیر لکنت، شب ادراری، کم‌رویی و افسردگی از خود نشان می‌دهند. گاهی اوقات کودک بر اثر ترس پرخاشگر می‌شود. کودک ترسو اتکای به نفس ندارد، در هیچ کاری داوطلب نمی‌شود و کاری را با رغبت انجام نمی‌دهد، زیرا بیشترین میزان انرژی و نیروی او صرف مقابله با ترس می‌شود و گاهی اوقات بی‌تفاوت و تنبل و ضعیف و بی اراده می‌شود.
دروغگویی نیز از جمله رفتارهای ناپسندی است که بر اثر ترس در کودک پدید می‌آید. ترس بیشترین صدمه را به اعصاب کودک می‌زند به طوری که مغز دیگر نمی‌تواند به‌خوبی فرمان بدهد، به همین دلیل کودکان گاهی بر اثر ترس‌های شدید دچار لکنت زبان یا شب ادراری می‌شوند.
والدین می‌توانند به فرزندان‌شان کمک کنند تا با تقویت حس اعتماد به نفس و کسب مهارت‌های لازم با ترس‌های خود مقابله کنند.
– اگر خودتان از چیزی ترسیدید، سعی کنید تا جایی که برایتان امکان دارد. خود را کنترل کنید، چون دلهره و اضطراب شما به کودک منتقل خواهد شد .
– هرگز نزد کودک از خطر احتمالی یا امکان وقوع حادثه ای صحبت نکنید، مثلا”حین مسافرت با اتومبیل، هیچ گاه نگویید :”
“جادّه چه قدر لغزنده است، کنترل ماشین امکان ندارد.”
“نگاه کن، احتمال ریزش کوه خیلی زیاد است”
این گونه حرفها سبب می شود که کودک در طول مسافرت دائما” دچار دلهره و اضطراب باشد. این حساس پس از آن نیز در هر مسافرتی در او ظاهر خواهد شد.
– هرگز ترساندن کودک را مبنای تربیت او قرار ندهید. زیرا این گونه روشهای تربیتی، نادرست شیوه ها به شمار می آید. به کارگیری ترس و وحشت کودک نه تنها شما را به هدف تربیتی خودنمی رساند، بلکه کار را خرابتر می کند و شما را از هدفتان دور می سازد و مشکلات دیگری را برایتان فراهم می آورد. تا جایی که امکان دارد از ایجاد موقعیتهای ناخوشانید برای برانگیختن ترس در کودکان خودداری کنید…

ادامه دارد

نازنین عاطفی کارشناس ارشد روانشناسی

درباره نویسنده

مقالات مرتبط