تاثیر فیلم های خشن در کودکان

تاثیر فیلم های خشن در کودکان :
کودکان پیام هایی را از راه حواس خود از دنیای پیرامون دریافت می کنند و با درک از فرهنگی که در آن رشد می کنند، این دریافت ها را برای خود معنا کرده، رشد می کنند و به این شکل است که شخصیت آن ها شکل می گیرد؛ بنابراین آنچه می بینند، اگر خشن باشد، می تواند برای شکل گیری شخصیت آن ها مخرب باشد. چون شخصیت در حال رشد به ویژه در سال های اول زندگی که واقعیت و خیال در آن قابل تفکیک نیست، از آنچه به شکل دیدن به کودک می رسد بسیار تاثیرپذیر است. در پژوهش های انجام شده برای مشاهده تاثیر تماشای خشونت در رفتار کودکان به ویژه در کودکان زیر هفت سال، مشاهده شده که دیدن یک صحنه پرخاشگری، برای مثال بازی با یک عروسک و پرتاب کردن آن، کاملا تقلید می شود. یعنی اگر خشونت مشاهده شود، خیلی زود الگوبرداری می شود. عکس این موضوع نیز صادق است؛ زمانی که یک کودک دیگر یا فرد بزرگسال، یک عروسک را نوازش کند، کودک با مشاهده این اتفاق، گرایش بیشتری به نوازش عروسک خود پیدا می کند.

مسولیت والدین :
اگر بخواهیم مسئولیت بزرگ تر ها،
والدین و جامعه را در این باره مطرح کنیم، بدون شک باید گفته شود که
کنترل فضای دیداری کودکان به ویژه فیلم، کارتون و… بسیار لازم است تا کودکان کمتر به آسیب های ناشی از آن ها دچار شوند. اگر کودکان شاهد صحنه های خشن هستند، وظیفه بزرگ تر ها این است که نظر مخالف خود را با این رفتار ها در بیان که این خشونت ارزش ما نیست و فقطسرگرمی است، ابراز کنند تا کودکان از این که در این چرخه یادگیری خشونت قرار گیرند، محفوظ بمانند.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط