برگزاری کلاس مهارت زندگی درمدرسه طبیعتTiTi ?

photo_2016-09-04_14-16-52

درست کردن هیزم آتش برای پختن بلال بااشتیاق بسیارنونهالان عزیزجاویدان??

photo_2016-09-04_14-16-55

photo_2016-09-04_14-17-48

photo_2016-09-04_14-17-57

photo_2016-09-04_14-17-50

بازی ونشاط وآشنایی بازندگی بعضی ازحیوانات اهلی یادگیری ارتباط دوستانه باحیوانات درمدرسه طبیعتTiTi

photo_2016-09-04_14-19-56

photo_2016-09-04_14-19-59

photo_2016-09-04_14-20-02

photo_2016-09-04_14-20-08

photo_2016-09-04_14-20-15

photo_2016-09-04_14-20-29

 

بازی باگل ساختن مجسمه درفضای آزادوطبیعت بکرکه بسیارلذتبخش بود???

 

درپایان ازمدیرعامل مدرسه طبیعت
TiTi
سرکارخانم همامی کمال تشکروقدردانی داریم

photo_2016-09-04_14-25-36

 

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط