برنامه آموزشی سه ماهه تابستان گروه نوباوه۱ و نوپا

جغرافی

هفته ی اول تیر : آشنایی با مکان مهد کودک و آدرس مهد کودک

هفته ی دوم تیر: آشنایی با محل زندگی و آدرس خانه

هفته ی سوم تیر: آشنایی با کوچه

هفته ی چهارم تیر: آشنایی با خیابان

هفته ی اول مرداد: اسم شهر ما

هفته ی دوم مرداد:آشنایی با استان گیلان

هفته ی چهارم مرداد: کشور ما ایران

هفته ی اول شهریور: کوه چیست؟ چگونه بوجود آمده؟

هفته ی دوم شهریور: بلندترین جای کوه

هفته ی سوم شهریور: چرا دریا آبی است

هفته ی چهارم شهریور: دریاهای بزرگ کشور

 

 

تاریخ

 

هفته ی اول تیر: آشنایی با کره ی زمین

هفته ی دوم تیر: آشنایی با کشور ما روی نقشه یا کره ی زمین

هفته ی سوم تیر: آشنایی با چگونگی ساخت اولین خانه ها

هفته ی چهارم تیر: آشنایی با انسان های اولیه

هفته ی اول مرداد: انسان ها قبل از بوجود آمدن یخچال غذاهای خود را چگونه خنک و سالم نگهداری می کردند

هفته ی دوم مرداد: تلفن را چه کسی اختراع کرد؟

هفته ی چهارم مرداد: آشنایی با لامپ و اختراع آن

هفته ی اول شهریور: اولین لباس انسان از چه چیزی درست شده بود

هفته ی دوم شهریور: لباس های امروزی چگونه درست می شوند

هفته ی سوم شهریور: انسان های اولیه برای صحبت با هم از چه راهی استفاده می کردند

هفته ی چهارم شهریور: اولین پست چی که نامه ها را اینطرف آنطرف می برد چه چیزی بود؟

 

نکات تربینی

 

هفته ی اول تیر: رعایت قوانین کلاس

هفته ی دوم تیر: بستن صف

هفته ی سوم تیر: استفاده از وسایل بازی در کلاس

هفته ی چهارم تیر: تمرین ورود و خروج وسایل از کیف

هفته ی اول مرداد: آشنایی با مقررا مهد

هفته ی دوم مرداد: رعایت نوبت و قوانین در مورد اسباب بازی های داخل حیاط

هفته ی چهارم مرداد: چگونگی رفتار داخل مهد

هفته ی اول شهریور: چگونگی رفتار خارج از خانه و در مهمانی

هفته ی دوم شهریور: چگونگی رد شدن از خیابان

هفته ی سوم شهریور: پوشیدن لباس به تنهایی

هفته ی چهارم شهریور: بستن بند یا چسب کفش

 

 

 

دینی

 

هفته ی اول تیر: آشنایی با نعمت های خدا

هفته ی دوم تیر: شکر خدا قبل و بعد از غذا

هفته ی سوم تیر: آفریده های خدا ” انسان ”

هفته ی چهارم تیر: احترام به بزرگترها

هفته ی اول مرداد: چگونه فرزند خوبی برای پدر و مادر باشیم

هفته ی دوم مرداد: کمک در کارهای خانه به والدین

هفته ی چهارم مرداد: کمک به دوستان

هفته ی اول شهریور: کمک به دوستان

هفته ی دوم شهریور: صحبت با صدای آهسته با بزرگترها

هفته ی سوم شهریور: پرهیز از دروغ گفتن

هفته ی چهارم شهریور: اصراف نکنیم

 

 

ریاضی

هفته ی اول تیر: شمارش اعداد ۱ تا ۵

هفته ی دوم تیر: شمارش اعداد ۱ تا ۵

هفته ی سوم تیر: شمارش اعداد ۱ تا ۱۰

هفته ی چهارم تیر: شمارش اعداد ۱ تا ۱۰

هفته ی اول مرداد: شمارش اعداد ۱ تا ۱۵

هفته ی دوم مرداد: شمارش اعداد ۱ تا ۲۰

هفته ی چهارم مرداد: شمارش اعداد ۱ تا ۲۰

هفته ی اول شهریور: شمارش اعداد ۱ تا ۲۵

هفته ی دوم شهریور: شمارش اعداد ۱ تا ۲۵

هفته ی سوم شهریور : شمارش اعداد ۱ تا ۳۰

هفته ی چهارم شهریور : شمارش اعداد ۱ تا ۳۰

 

علوم

 

 

هفته ی اول تیر: آشنایی با حواس پنجگانه

هفته ی دوم تیر: اشنایی با هوا

هفته ی سوم تیر: آشنایی با حواس ” چشایی ”

هفته ی چهارم تیر: آشنایی با حس بویایی

هفته ی اول مرداد: آشنایی با یخ ” آزمایش ”

هفته ی دوم مرداد: آشنایی با دماسنج

هفته ی چهارم مرداد: آشنایی با دماسنج

هفته ی اول شهریور: آشنایی با آهن ربا

هفته ی دوم شهریور: آشنایی با اسکلت بدن انسان

هفته ی سوم شهریور: آشنایی با دندان ها و کار آنها

هفته ی چهارم شهریور: چرا عطسه می زنیم

 

 

نکات تربیتی

 

هفته ی اول تیر: رعایت قوانین کلاس

هفته ی دوم تیر: بستن صف

هفته ی سوم تیر: استفاده از وسایل بازی داخل کلاس

هفته ی چهارم تیر: ورود و خروج وسایل از کیف

هفته ی اول مرداد: آشنایی با مقررات مهد

هفته ی دوم مرداد: چگونگی رد شدن از خیابان

هفته ی چهارم مرداد: پوشیدن لباس به تنهایی

هفته ی اول شهریور: بستن بند یا چسب کفش

هفته ی دوم شهریور: چگونگی رفتار در خانه و مهمانی

هفته ی سوم شهریور: بستن دکمه های لباس

هفته ی چهارم شهریور: سلام گفتن

 

 

 

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط