بحث های خنثی کننده

بحث های خنثی کننده ??

چگونه با فرزندی که فرمانبردار نیست رفتار کنیم؟ تلاشی برای بردن دعوا نکنید.
?باید با آنها در برخی موارد یک خطی رفتار کرد.

به طور مثال: اگر فرزندتان می گوید: “این اصلاً عادلانه نیست” شما بگویید: “می دانم”، او خواهد گفت: “همه دوستان من این وسیله را دارند” شما بگویید: “می دانم، یا قبلاً چی گفتم”

تا بتوانید قوانینی را که قبلاً با او مشخص کرده اید را مشخص کنید.

? گاهی اوقات بهتر است برای رسیدن به هدف کمتر صحبت کنید.
وسط حرف فرزندتان نپرید و او را مجبور نکنید که حرفش را تمام کند.
• به او نگوئید که قبل از حرف زدن فکر کند.
• فضای آرامش بخشی در منزل ایجاد کنید.
• هنگام حرف زدن با فرزندتان یا دیگران در حضور او، آرام و واضح حرف بزنید.
• تماس چشمی را با فرزندتان حفظ کنید. سعی نکنید جای دیگری را نگاه کنید یا ناراحتی خود را نشان دهید.
• بگذارید خودش حرفش را بزند و جملات و افکارش را تا انتها بگوید. قبل از پاسخ دادن به سوالات یا حرف هایش مکث کوتاهی نمایید.
• با او آرام آرام حرف بزنید. این کار به تمرین نیاز دارد! اینکه در آرام حرف زدن برای او نمونه و الگو باشید، به روانی گفتار فرزندتان کمک خواهد کرد.
? فرزندانتان را زیادی بغل کنید، قبل از اینکه زیادی بزرگ شوند.?
این صمیمیت و نزدیکی الفتی خاص میان شما و فرزندانتان ایجاد می کند. کودکانی که والدینشان بیشتر آنها را بغل می کنند، کمتر از کودکان دیگر گریه می کنند. این کودکان نسبت به آغوش والدینشان شرطی می شوند و وقتی در بغل آنان قرار می گیرند، ناخودآگاه آرام می شوند و می توانند دنیای اطرافشان را بهتر نظاره کنند و بهتر از آن بیاموزند.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط