با کودکی که ریخت و پاش هایش را جمع و جور نمی کند، چه کار کنیم؟

با کودکی که ریخت و پاش هایش را جمع و جور نمی کند، چه کار کنیم؟

شما نیز ممکن است مانند بسیاری از والدین فکر کنید باید اسم کودکتان را طوفان می گذاشتند. گاهی به نظر جالب می رسد که چطور این موجودات کوچک می توانند در چنین زمان کوتاهی تمام چیزهای یک اتاق را به هم بریزند. کودکان دوست دارند چیزها را به هم بریزند و کودکان خردسال تر اصلاً فکر نمی کنند، چیزها را به هم ریخته اند. آن ها هر چقدر چیزهای بیشتری برای بازی کردن دور و برشان باشد، سرگرم تر می شوند و بیشتر لذت می برند.

هر کس می تواند و باید مسئول تمیز کردن ریخت و پاش های خودش باشد. به کودک خود اهمیت مراقبت از وسایل و گذاشتن آن ها در محل مخصوصشان را یاد دهید. او با پیدا کردن سریع وسایلش و غروری که این مرتب کردن به او می دهد، در واقع خودش، جایزه اش را گرفته است. اما اگر کودک شما وسایلش را جمع و جور نمی کند، می توانید با به کارگیری یک یا چند مورد از راه حل های زیر، رفتار او را اصلاح کنید:

در انتخاب کلمات خود دقت کنید

 

هیچگاه نگویید ” جمع و جور کن” زیرا یک به هم ریختگی وسیع به راحتی می‌تواند کودک خردسال را دست پاچه کند. به او طوری فرمانی دهید که در آن راهنمایی نهفته باشد مثلا بگویید ” اول ماشن‌هارو جمع کن، بعد سراغ کتابها برو” بدین ترتیب با شکستن کارها و تقسیم آنها به کارهای کوچک‌تر، یک کار به ظاهر بزرگ و بی انتها تبدیل به مجموعه‌های کوچک و قابل کنترل می‌شود.

 

اسباب بازی ها را به صورت دوره ای در دسترس بچه ها قرار دهید

 

 وقتی پس از مدتی اسباب بازی های قبلی را جایگزین اسباب بازی های فعلی می کنید، کودکان با آن ها مانند اسباب بازی های نو و جدید برخورد خواهند کرد. مزیت این کار در جمع آوری راحت تر اسباب بازی هاست.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط