بایدها و نباید ها

? به خاطر خوش آمدن دیگران، فرزندتان را برخلاف میلش به آغوش دیگران نفرستید.

?احساس عجز و خشمی که کودک احساس می کند تاثیرات جدی و گاهی ماندگار بر او خواهد گذاشت.

?بزرگترین دلیل کتک زدن، گاز گرفتن، مو کشیدن کودکان نوپا این است که این راه تنها راهیست که می توانند به بزرگسالان نشان دهند که از رفتار انها خشمگین و عصبانی هستند.

?اثر منفی دیگر آن خجالتی شدن، سلام ندادن، ترس از بزرگسالان، عدم تمایل به رفتن به مهمانی یا سلام نکردن به بزرگسالان است زیرا کودک اعتماد خود را به انها از دست داده است .

درباره نویسنده

مقالات مرتبط