بازی های گروهی در مهد جاویدان

بازی های گروهی به منظور تقویت مهارت اجتماعی و هدفمند شدن مهارت های حرکتی نوگلان جاویدان:

DSC_2697

DSC_2699

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û²Û²_Û±Û¶ÛµÛ±Û² Û°

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û²Û²_Û±Û¶Û²Û¸Û° Û±

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û²Û²_Û±Û·Û²ÛµÛ° Û¹

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û±Û²Û²_Û±Û·Û²Û·Û± Û°

درباره نویسنده

مقالات مرتبط