بازدید کوچولوهای مهدجاویدان از آتش نشانی

به اطلاع می رساند، مهد جاویدان در نظر دارد در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ساعت ۹ صبح ، کوچولوها را در یک اردوی یک روزه به بازدید از مرکز آتش نشانی برده تا از نزدیک با زحمات آتش نشانان عزیز آشنا شوند. در صورت تمایل به حضور نوگلان خود در این اردو، جهت هماهنگی به دفتر مهد مراجعه فرمایید.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط