از پوشک گرفتن کودک

✅در گرفتن پوشک عجله نکنید. بلکه با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب این کار انجام شود.

⬅هر کودکی طبق ویژگی های خودش٬ در یک سنی باید این کارانجام شود. و بهترین زمان برای این کار چند ماه بعد از شیر گرفتن است یعنی در ۲۷-۲۸ ماهگی.

??زمانی که می خواهید کودک را از پوشک بگیرید٬ باید:

✅۱. کودک آمادگی بیان کارهای خود را داشته باشد. یعنی کلام بچه کامل شده باشد، و او دو-سه کلمه ای بتواند سخن بگوید. مثلا بتواند بگوید که دستشویی دارم.

✅۲. خود بچه باید حس کند که دیگر پوشک نمی خواهد و حس تعلق و وابستگی به آن ندارد. مثلا پوشک را از پایش میکند. بعضی از کودکان٬ به خاطر وابستگی زیاد به پوشک٬ وقتی که از پوشک گرفته می شوند٬ اصلا دستشویی نمی کنند و زمانی که پوشک می شوند٬ دستشویی می کنند.

✅۳. والدین باید در قالب یک سری داستان های مصور و تصویری مراحل دستشویی رفتن کودک را با استفاده از حس شنیداری به کودک یاد بدهند.

همان لحظه که داستان می گویید کودک همزاد پنداری می کند و یاد می گیرد.

✅۴. وقتی کودک را از پوشک گرفتید دیگر هیچ زمانی اورا پوشک نکنید حتی در شب. یک هفته٬ ده روز بیرون رفتن را تعطیل کنید. شبانه روز باید او را پوشک نکنید و اینطور نباشد که بگوییم حالا شب است و کودک نمی فهمد چرا که بحث اختیار در ادراک کردن کودک برای ما مهم است. واگر شب او را پوشک کنیم تداعی که برای او دارد این است که راحت است ولی وقتی ببیند باز است ناخودآگاه در خواب هم اختیارش افزایش پیدا میکند.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط