اردوی سینما

کانون پرورش فکری کودک ونوجوان تماشای چند فیلم کوتاه
اردوی (سینما) ویژه نوگلان پیش دبستان صبح و عصر

photo_2016-11-16_12-46-41

photo_2016-11-16_12-46-57

photo_2016-11-16_12-47-01

photo_2016-11-16_12-47-03

photo_2016-11-16_12-47-07

photo_2016-11-16_12-47-21

بازدید خوشگلان پیش دبستان صبح و عصر از کانون پرورش فکری و دیدن فیلم
بازگویی کارتون ها از طریق نقاشی

photo_2016-11-16_12-52-36

درباره نویسنده

مقالات مرتبط