اردوی کوچولوهای مهد جاویدان در نمایش عروسکی هوش و گوش

image-eb62bcf8a58d594f24f2c4636c2116b0b270bec11f11232d5a869dba11a6d061-V

image-daf5afd6c3f4df7dec082a5243f100c7191d9519e25b941b9a5ba278ae0e2ba3-V

image-458396c6b3b094c0611ef8e2916deeb032cbdb2be279432dfa572496491cc216-V

image-19d0b12570c90afd231083e97de605d1d81477c8e3c61a2710f87da5070c4ead-V

image-2cca4d99a062a99d3156101942831f8a1627dfa17fbac1a321d15d5d647c72ed-V

image-0a38175c5d688ba85a63386680f847f5cf98f9593ad5742db9b34870ea30afaa-V

image-d1d2d5b0dc7d03c8393c205fa41257547932a422b9138402cdbe9f90a6432c32-V

image-b22e95d075f8488395070ddce62a7c407930d89bba428b0b3b22818f21abd1b6-V

کوچولوهای مهدجاویدان در این روز از نمایشگاه کتاب که در سالن خاتم الانبیا برقرار بود نیز دیدن کردند:

image-e5deab74f5bd2af8bc8b8f8e0fecd83510c7c838a7ab46133ad68ad80b57e813-V

image-badaed0722d97f6716b562178d07a99eed7f2aa0639e8dd3fd236197f696d3d6-V

image-0cca3b72bcbad21fbe37cabbc4b7129fb057f529cddf61ccc3c6688c014a171b-V

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط