اختلالات دفعی (قسمت اول)

اختلالات دفعی

یکی از تکالیف مهم کودک در فرایند رشد کسب مهارت نگهداشتن مدفوع و ادرار است.

برای این کار عضلات کودک باید به حدی از رسش رسیده باشند که بتوانند نیرو و هماهنگی لازم را برای حفظ و نگهداری ضایعات و مواد دفعی بدن به دست آورند.

کودکانی که علی رغم پدیدایی این توان عضلانی، نمی توانند مدفوع یا ادرار خود را کنترل کنند مبتلا به اختلال دفعی معرفی خواهند شد. مسایل دفعی کودکان – ادرار یا مدفوع – یکی از مهمترین مسایل دوران کودکی و از عمده ترین نگرانیهای احتمالی خانواده هاست.

تلاش در جهت آموزش آداب مربوط به دفع ، معمولا از یک سالگی کودک شروع و تا ۲/۵ سالگی ادامه می یابد. هر چند این آموزش به عوامل مختلفی همانند هوش ، پختگی اجتماعی ، فرهنگ و تعاملات کودک و والدین بستگی دارد و گسترش توانایی کنترل کودک در طی زمان – به ترتیب کنترل مدفوع در شب ، کنترل مدفوع در روز ، کنترل ادرار در روز ، کنترل ادرار در شب – پدیدار میشود ، اما به هر حال کودکانی وجود دارند که در دفع ادرار یا مدفوع خود دچار اشکال هستند.

بی اختیاری مدفوع

اکثر کودکان در غیاب آسیب جسمی تا چهار سالگی توانایی کنترل مدفوع خود را به دست می آورند. اختلال در زمینه دفع مدفوع هنگامی پدید می آید که فردی بعد از چهار سالگی به صورت عمدی یا غیر عمدی و بدون داشتن دلایل عضوی، در لباس یا مکانهایی دفع مدفوع کند که برای این کار نامناسب است.

شدت علایم این اختلال از لکه دار کردن خفیف لباس زیر تا مالیدن مدفوع کف اتاق ، یا روی دیوار و مبلمان بسیار متغیر است.

ادامه دارد …

نازنین عاطفی کارشناس ارشد روانشناسی مهد تمام الکترونیک جاویدان

درباره نویسنده

مقالات مرتبط