آموزش مخلوط کردن و ترکیب رنگ ها به وسیله آهنربا در مهد جاویدان